Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Thròndairnis

July 25, 2016 @ 10:00 am - July 29, 2016 @ 5:00 pm

Ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich ann an Stafainn, thèid Fèis Thròndairnis a chumail airson seachdain làn ciùil, fealla-dhà agus dibhearsain. Fo stiùir leithid John Carmichael agus Addie Harper, gheibh a’ chlann eòlas air a bhith ag obair còmhla mar bhuidheann, le dreach eadar-dhealaichte agus ùr air gach fonn, agus bidh aig a h-uile neach ri Òran na Fèis ionnsachadh a sheinneadh iad uile còmhla aig deireadh na cùise.

Bidh ceòl agus dannsa gu leòr a’ dol tron t-seachdain, chan ann a-mhàin am measg na cloinne ach air na h-oidhcheannan cuideachd, le cèilidh air a chumail ann an Tàlla Choimhearsnachd Stafainn. Ann an suidheachadh cho mi-fhoirmeil gheibh an luchd-teagaisg air spòrs a ghabhail. Air feasgar Dihaoine thig a h-uile duine còmhla gus na sgilean ùr a thaisbeanadh air beulaibh a’ choimhearsnachd agus na pàrantan.

Airson fiosrachadh mu dheidhinn Fèis Thròndairnis cuiribh fios gu Christine NicNeacail a’ cleachdadh an fhiosrachaidh aig taobh na duilleige.

Fèis Thròndairnis will be held in Staffin Primary School from 25th – 29th July this year and where children will havethe opportunity to learn several different instruments under expert tuition as well as Gaelic singing and Highland dancing, and for those who want to play tunes with others, a groupwork class will be offered where many instruments came together. Everyone will learn the Fèis song together.

A cèilidh will be held during the week in Staffin Community Centre for the community and tourists who will be passing by, where there will be plenty of music and dancing going on in an informal situation led by the tutors themselves. The Fèis will come to an end with a concert on Friday afternoon in the Staffin Community Hall where the children will perform and show off their newly developed skills.

For information on Fèis Thròndairnis please contact Christine Nicolson using the details at the side of the page.

Details

Start:
July 25, 2016 @ 10:00 am
End:
July 29, 2016 @ 5:00 pm
Event Categories:
,

Venue

Staffin
Staffin, United Kingdom + Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council