Loading Events

« All Events

Fèis Eilean an Fhraoich

July 23 @ 10:00 am - July 27 @ 10:00 pm

Thèid Fèis Eilean an Fhraoich a chumail bho 23 – 27 Iuchar 2018 ann am Bun Sgoil Steòrnabhagh. Bidh iomadach diofar chlas ann airson clann bho aois 3 – 18 bho chròileagan gu Fèis nan Deugairean.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, theirig gu duilleag na Fèise no cuiribh fios gu Peigi NicIllinnein air peigi@ancomunn.co.uk no 01851 703 487.

Fèis Eilean an Fhraoich will be held in Stornoway Primary School from 23 – 27 July 2018. There will be classes available from pre-school to teen age.

For more information please visit the Fèis page or get in touch with Peigi MacLennan on 01851 703 487 or peigi@ancomunn.co.uk

Details

Start:
July 23 @ 10:00 am
End:
July 27 @ 10:00 pm
Event Categories:
,

Venue

Stornoway
Stornoway Primary School
Isle of Lewis, United Kingdom
+ Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council