Fèis Gleann Albainn

Tha Fèis Gleann Albainn suidhichte aig cridhe na Gàidhealtachd. ‘S ann as t-samhradh a bhios am prìomh fhèis againn a h-uile bliadhna: còig latha làn spòrs is fealla dhà!

Tachartasan air fàire 

‘S ann 24-28 Iuchar 2017 a bhios ar prìomh fhèis

Gheibhear am fiosrachadh slàn agus form-iarrtais tron cheangal-sa: Feis GA- Iarrtas 2017

Feuch gun tadhal sibh air ar làrach-lìn airson na naidheachdan as ùire: http://www.feisgleannalbainn.co.uk

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council