naidheachdan

Articles 1 to 5 of 153

Fèisean na Dàmhair a' dèanamh deiseil

Friday 19th September 2014

The Fèis Spè agus Fèis a’ Bhaile a’ dèanamh deiseil airson ceala-deug làn ciùil is spòrs tro shaor-làithean na Dàmhair

Gu leòr ri fhaicinn fhathast aig Blas 2014

Tuesday 9th September 2014

MINISTEAR A' CUR FÀILTE AIR BLAS

Tuesday 2nd September 2014

Deugairean le Gàidhlig a' dèanamh air an àrd-ùrlar

Monday 1st September 2014

Thèid Fèis Thèatar Òigridh Gàidhlig 'Fèis Dràma Dheugairean' a chumail aig Eden Court air Diciadain 10 Sultain 2014. Bidh trì thèataran òigridh a' gabhail pàirt. Tòisichidh an oidhche aig 1830. Cosgaidh tiogaidean £4 an duine.

Deich latha chun deicheamh Blas

Tuesday 26th August 2014

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 5 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/naidheachdan/index.php on line 292