naidheachdan

Articles 1 to 5 of 183

Bliadhna shònraichte aig na Fèisean ga comharrachadh

Thursday 24th September 2015

Taisbeanadh de Thèatar Òigridh Gàidhlig

Friday 4th September 2015

Thèid Fèis Thèatar Òigridh Gàidhlig a chumail aig Eden Court air Diardaoin 10 Sultain 2015. Bidh trì thèataran òigridh a' taisbeanadh na dealbhan-cluiche aca aig an Fhèis. Tòisichidh an oidhche aig 1900. Cosgaidh tiogaidean £5/£3

Blas 2015 air iteig san dàrna deichead

Wednesday 2nd September 2015

PÌOBA NA MANCHAINN A’ TILLEADH GU BLAS 2015

Tuesday 1st September 2015

Buidheann Ailein Kelly aig baile son Blas

Wednesday 26th August 2015

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 5 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/naidheachdan/index.php on line 292