naidheachdan

Articles 1 to 5 of 155

Latha Ciùil do Theaghlaichean le Fèis Farr

Monday 29th September 2014

Tha aighear air Fèis Farr fhoillseachadh gum bi sreath de thachartasan ciùil aca tro mhìosan a’ gheamhraidh is an earraich a bhios freagarrach dhan teaghlach air fad.

Fèisean na Dàmhair a' dèanamh deiseil

Friday 19th September 2014

The Fèis Spè agus Fèis a’ Bhaile a’ dèanamh deiseil airson ceala-deug làn ciùil is spòrs tro shaor-làithean na Dàmhair

Thèatar Òigridh Gàidhlig san Spot-solas

Wednesday 10th September 2014

Chaidh 'Fèis Dràma Dheugairean', fèis de Thèatar Òigridh Gàidhlig, a chumail aig Eden Court ann an Inbhir Nis air Diciadain 10 Sultain 2014.?

Gu leòr ri fhaicinn fhathast aig Blas 2014

Tuesday 9th September 2014

MINISTEAR A' CUR FÀILTE AIR BLAS

Tuesday 2nd September 2014

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 5 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/naidheachdan/index.php on line 292