taisbeanaidhean

Tha iomadh cothrom air a bhith aig òigridh nam Fèisean pàirt a ghabhail ann an tachartasan a tha a' taisbeanadh an cuid tàlantan, eadar cuirmean mòra a leithid Ceòl nam Fèis no pìosan ciùil ùra a leithid Harvest no Dealbh Dùthcha.  Tha cothroman air a bhith aca pàirt a ghabhail ann an grunn phrògraman telebhisean cuideachd a leithid Beòlach, Ho-ro Gheallaidh agus iTrad.

Chì sibh eisimpleirean de thaisbeanaidhean le bhith a' leantainn nan ceanglaichean gu h-ìseal:

Ceòl nam Fèis 

Duaisean a' Chrannchuir Nàiseanta

Fèis Rois aig Talla Rìoghail Albert

Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /home/feisean/public_html/ga/proiseactan/index.php on line 261