Failte gu fèisean nan gàidheal

Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Fèisean nan Gàidheal, am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd ‘s a bhios a’ teagasg ealain air feadh Alba.

calendarsearchsearch

upcoming

Fèis Rois Oigridh
11/04 - 15/04

Fèis an Earraich
11/04 - 15/04

Naidheachdan

fàilte bhlàth air dà fhèis ùr

Thursday April 2nd 2015

cothroman cosnaidh aig na fèisean

Monday March 30th 2015

pìobaireachd is poppies an dùthaich 'icaoidh

Friday March 13th 2015

fiosrachadh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

bùth

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

pròiseactan

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

pròiseactan

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

pròiseactan

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

pròiseactan

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Blas Festival 2011 my gaelicmy gaelic
Bord na Gaidhlig Highlands and Islands Enterprise Highland Council Argyll & Bute Council Comhairle nan Eilean Siar Creative ScotlandHomecoming Scotland 2014