Fàilte gu Fèisean nan Gàidheal

Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Fèisean nan Gàidheal, am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’ teagasg ealain air feadh Alba. Tha na fèisean air feadh Alba ri fhaicinn an seo.

upcoming events

Fèis an Tairbeirt – Treòir Come and Try Day

DiDòmhnaich Am Màrt 26th 2023

Fèis Ghàidhlig Ghlaschu

DiMàirt An Giblean 11th 2023

Fèis Phàislig – Seachdain na Fèise 2023

DiMàirt An t-Iuchar 18th 2023

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer