Fàilte gu Fèisean nan Gàidheal

Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Fèisean nan Gàidheal, am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’ teagasg ealain air feadh Alba. Tha na fèisean air feadh Alba ri fhaicinn an seo.

upcoming events

Fèis Mhuile

DihAoine An Gearran 9th 2024

Fèis Dhùn Èideann

DiSathairne An Gearran 10th 2024

Fèis Òigridh Ìle agus Dhiura

DiMàirt An Gearran 13th 2024

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer