Fàilte gu Fèisean nan Gàidheal

Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Fèisean nan Gàidheal, am buidheann a tha a’ toirt taic do leasachadh fèisean stèidhichte sa choimhearsnachd a bhios a’ teagasg ealain air feadh Alba. Tha na fèisean air feadh Alba ri fhaicinn an seo.

upcoming events

5 Latha 2024

DiLuain An Giblean 1st 2024

Fèis Taigh Dhonnchaidh

DiLuain An Giblean 8th 2024

Fèis Eilean Na Hearadh

DiLuain An t-Iuchar 1st 2024

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer