Latha Taisbeanaidh Fèis Dhràma Earra-Ghàidheal

Bidh sgoilearan bho air feadh Earra Ghàidheal a’ tighinn còmhla aig 2 f. Dimàirt 30 Cèitean airson feasgar de dhràma Ghàidhlig a thaisbeanadh ann an Tallaichean a’ Chorrain, an t-Òban. Tha am pròiseact seo a’ toirt cothrom do dh’òigridh na sgìre sgilean ùra ionnsachadh ‘s iad aig a’ cheart àm a’ cur ri chèile dealbhan-cluiche ùra. … Continue reading Latha Taisbeanaidh Fèis Dhràma Earra-Ghàidheal