Biorachan Beag agus Biorachan Mòr / Big Tappietourie an Wee Tappietourie

£2.95

Category:

Description

Sgeulachd à beul-aithris le dealbhan air innse an dà chuid ann an Gàidhlig agus Albais. Ag amas air clann sa bhun-sgoil – 40 duilleag, le dealbhan brèagha, làn-dathte

Illustrated folk story told simultaneously in Scottish Gaelic and Scots languages. Aimed at Primary School level – 40 pages, beautifully illustrated, full-colour.

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer