Fèis a’ Bhaile

  1. Events
  2. Fèis a’ Bhaile

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Fèis a’ Bhaile

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Inverness, United Kingdom

inbhir nis - inverness Tha Fèis a’ Bhaile gu sònraichte ag amas air cloinn gun Ghàidhlig eadar aois 8-18 bliadhna, bho Inbhir Nis agus na ceàrnaidhean timcheall. ’S ann air ceòl a tha an fhèis ag amas sa chiad dol a-mach leis a' phrìomhachas daonnan air tlachd. Thathar a' toirt chothroman an dà chuid do luchd-tòiseachaidh […]

Ceòl le Charlie is Marc: Fèis a’ Bhaile Musical Masterclass

Culloden Battlefield Centre

    Bùth-obrach air leth cuide ri dithis dhen na luchd-ciùil as fhearr a th’ againne: Charlie McKerron (Capercaille & Session A9) agus Marc Clement (Session A9, agus a bha uair sa chòmhlan Blazin Fiddles.) Aoisean 8- inbhich: bu chòir gum bi e comasach do chompàirtichea puirt a chluich aig deagh astar agus gum bi […]

£15

Fèis a’ Bhaile: step-dancing

Millburn Academy, Inverness Inverness, United Kingdom

Tha Fèis a' Bhaile air dòigh sreath ùr de chlasaichean dannsa-ceum a chumail, le Caroline Reagh air an stiùir. Fèis a' Bhaile air delighted to announce the first in a series of monthly step-dancing classes will be starting this month, led by Caroline Reagh. £5- clann | children (up to 18 years old) £8- Inbhich| […]

Dannsa-ceum @ Fèis a’ Bhaile

Millburn Academy, Inverness Inverness, United Kingdom

Tha Fèis a’ Bhaile air dòigh sreath ùr de chlasaichean dannsa-ceum a chumail, le Caroline Reagh air an stiùir. Fàilte romhaibh uile ge bi dè ur n-eòlas air dannsa-ceum Fèis a’ Bhaile air delighted to hold the second in the series of monthly step-dancing classes, led by Caroline Reagh. All welcome £5- clann | children (up to […]

Fèis a’ Bhaile 2017

Millburn Academy, Inverness Inverness, United Kingdom
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer