Fèis Chille Bhrìghde an Ear

Tachartasan air Fàire:

Chaidh Fèis Chille Bhrìghde an Ear a chur dheth ann an 2020 air sgath a’ Choronabhìoras.

Upcoming events: 

Fèis Chille Bhrìghde an Ear has been postponed in 2020 due to Coronavirus.

 

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer