Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Air An Oir

An Cèitean 14, 2016 @ 10:00 m - 1:00 f

£4 – £5

cò sinne? what is Fèis air an Oir?

‘S ann am Mealbhaich a tha Fèis air an Oir stèidhichte is sinn a’ tabhann prògraim thrang de dh’ oideachas ciùil do dh’òigridh Dhùthaich MhicAoidh is iad a’ cumail chlasaichean gu cunbhalach tro theirm na sgoile. Tha caochladh seòrsa ionnstramaid agus Gàidhlig air an teagasg le sgioba de luchd-oide dìcheallach a tha a’ tairgse clàr-ama sgoinneil de theagasg do dhaoine òga na sgìre.

Fèis air an Oir is based in Melvich, Sutherland and offers traditional music tuition to young people aged 8 and above, running a busy programme of Saturday classes during school term-time. A variety of instruments and Gaelic language are taught by a committed team of tutors who ensure that the young people of the area receive an excellent programme of tuition.

 


 

Tachartasan air faire | Upcoming events:

 

 FaaO bilingual 2


Pibrochs & Poppies 

Bha Fèis air an Oir air leth toilichte a bhith an sàs ann am pròiseact dualchais ann an co-bhonn ri Taigh-tasgaidh Srath Nabhair agus le taic bho Mhaoin a’ Chrannchuir Dualchais.  Tron phròiseact ionmhalta seo chaidh rannsachadh a dheanamh air na puirt a chluich agus a rinn pìobairean Dhùthaich MhicAoidh a dh’ fhalbh a shabaid anns a’ Chogadh Mhòr.  Gheibhear fiosrachadh a bharrachd mun phròiseact an seo agus tha fiolm goirid mun phròiseact ri fhaicinn gu h-ìosal.

In 2015 Fèis air an Oir was delighted to be involved in a music heritage project in partnership with Strathnaver  Museum and with support from the Heritage Lottery Fund.  Pibrochs and Poppies was an innovative project which researched the tunes played and composed by pipers who fought in World War One.  Full details on the project are available here, and a short film about the project is available to view below:

 

 

Details

Date:
An Cèitean 14, 2016
Time:
10:00 m - 1:00 f
Cost:
£4 – £5
Event Categories:
,

Organizer

Phone:
01463 225559
Email:
rachel@feisean.org

Venue

North Sutherland
Melvich Primary School
Melvich, North Sutherland United Kingdom
+ Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer