Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Cheann Loch Goibhle

An Gearran 1, 2016 @ 8:00 m - 5:00 f

lochgoilhead from saturday 23rd march 2013

Fèis Cheann Loch Goibhle

22 – 23 Am Màrt 2014

Deireadh-seachdain còmhnaidhe ann an Ionad nan Scouts, Ceann Loch Goibhle
Spòrs a-muigh

S e fèis dà latha a bha ann an seo thairis air deireadh-sheachdain far an do dh’ fhuirich na chom-phàirtichean airson an oidhche. Thairis air an dà latha bha iomadh chlasaichean ri thaghadh bho: òran Gàidhlig, am bogsa, an fhidheall, feadan/pioban, clàrsachd agus cur-seachadan air a’ bhlar a-muigh.

Pris: £55 airson an dà latha le leabaidh agus biodh cuideachd

Clasaichean: Còmhlan le Mìcheal Vass airson 26 seachdainean a’ tòiseachadh Màrt 2014

Airson barrachd fiosrachaidh: Elizabeth Bain
Fòn: 01301 703 504
elizabeth@cherrybank.co.uk

Date: 22 – 23 March 2014 Residential weekend

This was a two day fèis that took place over a weekend where participants stayed overnight. Over the two days, participants had a wide selection of activities to choose from, here are some of the activities that were on offer: Gaelic song, Accordion, Fiddle, Pipes/chanter, Clarsach, Whistle and Outdoor pursuits.

Fee: £55 (includes accommodation & meals)

Classes: Groupwork with M Vass over 26 weeks

Contact: Elizabeth Bain Tel: 01301703504 email: elizabeth@cherrybank.co.uk

Details

Date:
An Gearran 1, 2016
Time:
8:00 m - 5:00 f
Event Categories:
,

Venue

Lochgoilhead
Lochgoilhead, United Kingdom + Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer