Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Dhùn Èideann 2017

An Gearran 11, 2017

 

 

Tha an latha-ciùil seo freagarrach do dh’àrd-sgoilearan a tha comasach air ionnsramaid mar-thà aug ire eadar-meadhanach no adhartach.  Thèid na bùthan-obrach a chumail bho 10m gu 5f far am bi cothrom aig compàirtichean puirt no òrain a thogail is an uairsin an rianachadh ann am buidhnean.  ‘S iad Darren MacIlleathain agus Angus Lyon an luchd-teagaisg againn, is cosgaidh an tachartas £25 an duine (no £20 dha compàirtichean nan clasaichean againn).  Bidh cèilidh againn oidhche Shathairne bho 6.30 gu 8.30f le ceòl bho sgioba teagaisg na fèise, is bidh cothrom aig compàirtichean na pìosan ùra aca a thaisbeanadh.

 

The Secondary Group Workshop day on Saturday 11th February is open to S1-6 pupils who can already play an instrument at intermediate or advanced level. Participants will attend workshops from 10am to 5pm where they will learn tunes or songs for part of the day and work on group arrangements for the rest of the time. Tutors for this workshop are the wonderful Angus Lyon and Darren MacLean. This event costs £25 per person (£20 for regular Saturday class participants). A family cèilidh will also take place in the evening from 6.30 – 8.30pm with music provided by fèis tutors, and participants will also be welcome to perform their new pieces.

 

Foirm-clàraidh | Registration form:

Secondary Workshop Day Registration Form 2017

 

Barrachd fiosrachaidh | More information:

Gillian ~  feisdhuneideann@feisean.org

 

Details

Date:
An Gearran 11, 2017

Organizer

Fèis Dhùn Èideann
Email:
feisdhuneideann@feisean.org

Venue

Bun-sgoil Taobh na Pàirce
139 Bonnington Rd
Dùn Èideann | Edinburgh, EH6 5NQ
+ Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer