Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Dhùn Èideann – Latha na Bun-sgoile | Primary School Fèis

An Gearran 15, 2016 @ 9:00 m - An Gearran 16, 2016 @ 4:00 f

 

Thigibh ann chun na fèise againn airson dà latha loma-làn ciùil, seinn, dannsa is ealain freagarrach dha chloinn clas 3 – 7.
Come along to Fèis Dhùn Èideann for two days of music, song, dance and art suitable for children in p3 to p7.

Gheibh gach compàirtiche an cothrom trì rudan fheuchainn a-mach às na leanas:
Each participant can choose three activities from the following:
fidheall | fiddle
giotàr | guitar
bogsa-ciùil | accordion
feadan is a’ phìob | chanter & pipes
fìdeag | tin whistle
clàrsach | clarsach
drumaireachd | percussion
obair-còmhlain | groupwork
òrain Ghàidhlig | Gaelic song
dannsa-ceum | step-dance
ealain | arts and crafts
dràma | drama
iomain | shinty

 

Cosgais | Cost £40 per child (£35 for Saturday class pupils)

 

Airson àite a ghleidheadh no barrachd fiosrachaidh fhaighinn? 

Tha foirm-iarrtais ri fhaotainn an seo 

no cuiribh fios gu Gillian NicDhòmhnaill, co-òrdanaiche na fèise |

 

Want to book a place or find out more?

Please click here for a booking form or

contact Gillian MacDonald, Fèis Dhùn Èideann co-ordinator:

 

feisdhuneideann@feisean.org

07514 386 925

 

Details

Start:
An Gearran 15, 2016 @ 9:00 m
End:
An Gearran 16, 2016 @ 4:00 f
Event Category:

Organizer

Fèis Dhùn Èideann
Email:
feisdhuneideann@feisean.org

Venue

Bun-sgoil Taobh na Pàirce
139 Bonnington Rd
Dùn Èideann | Edinburgh, EH6 5NQ
+ Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer