Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Dhùn Èideann – Latha nan Àrd-Sgoilearan | Secondary School Music Day

An Gearran 13, 2016

‘S ann air òigridh a tha air ìre cluich / seinn nas adhartaiche a ruighinn a tha an tachartas seo ag amas. Aig an tachartas seo gheibh compàirtichean an cothrom puirt agus òrain ùra a thogail agus an uairsin an rianachadh còmhla fo stiùir sàr sgioba de luchd-teagaisg.

This event is suitable for young musicians and singers of an intermediate / advanced level. Participants will get the opportunity to learn and arrange traditional tunes and songs together with help from a team of high quality tutors.

 

Luchd-oide | Tutors:  Rachel Newton, Angus Lyon & Darren MacLean

Cosgais | Cost:  £20 per person (£15 for Saturday class pupils)

 

Airson àite a ghleidheadh no barrachd fiosrachaidh fhaighinn?

Tha foirm-iarrtais ri fhaotainn an seo 

no cuiribh fios gu Gillian NicDhòmhnaill, co-òrdanaiche na fèise |

 

Want to book a place or find out more?

Please click here for a booking form or

contact Gillian MacDonald, Fèis Dhùn Èideann co-ordinator:

 

feisdhuneideann@feisean.org

07514 386 925

Details

Date:
An Gearran 13, 2016
Event Category:

Organizer

Fèis Dhùn Èideann
Email
feisdhuneideann@feisean.org

Venue

Bun-sgoil Taobh na Pàirce
139 Bonnington Rd
Dùn Èideann | Edinburgh, EH6 5NQ
+ Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer