Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis an Iar Dheas: Fun Day

An Dàmhair 28, 2017 @ 9:15 m - 5:00 f

Am bu thoil leat blasad dhe cò ris a tha e coltach a bhith aig fèis? Rachaibh don latha spòrs againn! Bidh oideachadh ann an farsaing de chuspairean leithid fìdeag, giotàr, dràma, òrain Ghàidhlig/Albais, ukulele, pìob bheag/feadan, obair-chòmlain. A bharrachd air sin, bidh dannsa-cèilidh, geamanan, seisean air mar a nì thu cumaidhean a-mach a balùnaichean agus bingo do dh’ aoisean 7-16.

Do chloinn nas òige (aois 3-6), bidh sgeulachdan, rannan, òrain, ceòl, ealain & cluich.

Ma tha ceistean oirbh agus nam bu thoil leibh àite a ghlèidheadh, cuiribh fios air Angela Pearcey –  01556 670 433 / gbangel4@btinternet.com neo Wendy Stewart – 01387 820 241.

 

Aged 3-16 and want to get a taste of the fèis? Come along to our fun day! There will workshops in tin whistle, guitar, drama, Gaelic/Scots song, ukulele, small pipes/chanter, playing in a band (for musicians with some experience) as well as cèilidh dancing, Gaelic games, balloon shaping & Gaelic bingo for 7-16 year olds.

For 3-6 year olds, there will also be a storytelling, traditional rhyme, song & music, craft and play.

For further enquiries and to book, contact Angela Pearcey on 01556 670 433 / gbangel4@btinternet.com or Wendy Stewart  on 01387 820 241. 

 

Details

Date:
An Dàmhair 28, 2017
Time:
9:15 m - 5:00 f

Organizer

Angela Pearcey
Phone:
01556 670 433
Email:
gbangel4@btinternet.com

Venue

Lincluden Primary School, Dumfries
Priory Road
Dumfries, DG2 0PU
+ Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer