Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Mhoireibh

An Cèitean 28, 2016 - An Cèitean 29, 2016

eilginn – elgin

Tha Fèis Mhoireibh a’ tachairt a h-uile bliadhna ann an Colaisde Mhoireibh airson cothrom a thoirt do dh’òigridh pàirt a ghabhail anns na h-ealain Ghàidhlig. Thathar a’ cumail chlasaichean tron latha eadar 9.30m is 4f le taisbeanadh bho na com-pàirtichean is an luchd-oide anns a’ cholaisde a’ toirt an deireadh sheachdain gu ceann. Gheibh na clann cothrom iomadh diofar ionnstramaid ionnsachadh a’ leithid an Fheadag, Clàrsach, Fhidheall, Giotàr agus cuideachd fhuair iad an cothrom pàirt a’ ghabhail ann an òrain Ghàidhlig, dannsa ceum, ealain & sgeulachdan agus dràma. A bharrachd air na clasaichean ud, gheibh na clann cothrom an taghadh a’ dheanamh an robh iad airson camanachd a’ chluich air an Disathairne. 

Fèis Mhoireibh is a weekend teaching festival of traditional Gaelic music, song and dance for young people in Moray. The weekend includes daytime classes from 9.30am to 4.00pm. The weekend concludes with a tutor and participants concert in Moray College. The Fèis encourages young people aged 8-18 years to take an active part in enjoying the music, song, dance and sport of the Highlands. Children will be offered tuition in several different instruments such as the tin whistle, harp,fiddle and guitar and they will also have the opportunity to take part in Gaelic singing, Art & Story Telling and Drama. In addition to these classes, children were also given the option to play shinty on the Saturday.

Details

Start:
An Cèitean 28, 2016
End:
An Cèitean 29, 2016
Event Categories:
,
Website:
http://www.feismhoireibh.co.uk

Venue

Moray College, Elgin
Elgin, IV30 1JJ United Kingdom + Google Map
Phone
01343 576000
View Venue Website
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer