Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis na h-Òige

An t-Samhain 16, 2019 @ 11:00 m - 4:00 f

Club G, 11m-1f:  Taic do chloinn sgoile le bàrdachd, òrain, còmhradh a tha an dùil a bhith a’ farpais ann am Mòdan ionadail agus sa Mhòd Nàiseanta. 

Club G, 11am – 1pm:  support for Gaelic-speaking children wishing to compete in local and the National Mòd with songs, poetry and conversation 

Bùth-obrach Fèise, 2-4f – oideachadh-ciùil agus dràma agus Fèis Bheag do chlann-sgoile le Gàidhlig aois 5-18. 

Fèis workshops, 2-4pm: instrumental tuition agus drama agus Fèis Bheag for 5-18 year olds through the medium of Gaelic. 

Details

Date:
An t-Samhain 16, 2019
Time:
11:00 m - 4:00 f
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/feisnahoigeofficial/

Organizer

Kirsteen Russell
Phone:
07846 761731
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council