Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis na h-Òige AGM

An t-Sultain 16 @ 7:30 f - 8:30 f

Free

‘S e cathrannas a th’ ann am Fèis na h-Òige a bhios a’ ruith clasaichean ciùil traidiseanta agus anns na h-ealain do dh’òigridh mun cuairt Inbhir Nis tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh fàilte chrìdheil romhaibh Coinneamh Bhliadhnail na buidhne. 

Cuiribh fios air Kirsteen MacFarlane Russell (feisnahoige@feisean.org / 07846 761 731) le ceistean agus airson fiosrachadh Zoom. 

Fèis na h-Òige is a registered charity that runs Gaelic medium traditional music and arts classes for young people in Inverness and surrounding areas. All are warmly welcome to the organisation’s AGM.

Please contact Kirsteen MacFarlane Russell (feisnahoige@feisean.org / 07846 761 731) for Zoom details and any queries.

 

Details

Date:
An t-Sultain 16
Time:
7:30 f - 8:30 f
Cost:
Free
Event Category:

Organizer

Kirsteen MacFarlane Russell
Phone:
07846 761731
Email:
feisnahoige@feisean.org

Venue

Online
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer