Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis na h-Òige: Fèis nan Deugairean

An Cèitean 27, 2017 - An Cèitean 28, 2017

Cùrsa ùr anns na meadhanan do dheugairean air a chur air dòigh le Fèis na h-Òige, agus ann an co-bhann le Sabhal Mòr Ostaig (SMO)

Bheir an cùrsa cothrom do dhaoine òga ionnsachadh mu dheidhinn a bhith a’ dèanamh fhilmichean, gheibh iad blasad de na sgilean a tha a dhìth agus an cothrom film tro mheadhan na Gàidhlig a chruthachadh.

Fèis na h-Òige are developing the teenage element of their fèis, offering young people the chance to do some film-making, in conjunction with SMO.  

Gheibhear am fiosrachadh air fad tron a’ cheangal seo | More information by following the link below:

Fèis nan Deugairean

Details

Start:
An Cèitean 27, 2017
End:
An Cèitean 28, 2017
Event Category:

Organizer

Kirsteen Russell
Phone:
07846 761731

Venue

Sabhal Mor Ostaig
Sleat, Isle of Skye IV44 8RQ United Kingdom + Google Map
Phone:
01471 888000
Website:
www.smo.uhi.ac.uk/en
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer