Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Obar Dheathain

An Gearran 11, 2017 @ 9:30 m - An Gearran 13, 2017 @ 3:30 f

Tha comataidh Fèis Obar Dheathain air dòigh gun tèid a’ chiad prìomh fhèis aca ann an co-dhiu ochd bliadhna, 11-13mh an Gearran, le Fèis Mhòr do dhaoine òga aois 8-18 agus Fèis Bheag is Fèis Bheag Bhìodach do chloinn aois 3-7.  Mar phàirt de dheireadh-sheachdain na fèise, thèid Cèilidh Teaghlaich a cumail gus airgead a thogail don fhèis. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh aig feisobardheathain@feisean.org

Fèis Obar Dheathain are delighted to announce that their first main fèis in several years will be taking place 11-13th of February. The Fèis Mhòr will offer music, art and dràma tuition to children and young people age 8-18, while games, songs and art will be at the heart of their Fèis Bheag and Fèis Bheag Bhìodach, for children aged 3-7.  A Family Cèilidh will also be held after the fèis day on Sunday, to help raise funds for the fèis.  For more details, please email feisobardheathain@feisean.org

 

 

Details

Start:
An Gearran 11, 2017 @ 9:30 m
End:
An Gearran 13, 2017 @ 3:30 f
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer