Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Obar Dheathain

An Cèitean 28, 2017

 

Mar phàirt de May Festival, bidh tuitearan Fèis Obar Dheathain a’ stiùireadh bhùthan-obrach air feadh an latha | A full day of workshops is being held by Fèis Obar Dheathain tutors, as part of May Festival.

Fèis Bheag (10-11am)

For 5+

Thigibh ach am faigh sibh blas air cuid don a’ spòrs a dh’ fhaodar fhaighinn an lùib na Fèise Bige. Eadar òran-cleas no dhà, geamaichean gu leòr agus cleasan-ciùird, bidh am pailteas ann a shàsaicheas sibh. Chan fheum Gaidhlig a bhith agad airson a bhith an lùib an spòrs seo. ‘ S ann a dh’ ionnsaicheas tu facal ùr no dhà anns a’ Ghàidhlig.

Come along and try out some fun activities you could do at a Fèis Bheag. You will sing some Gaelic action songs, play games and do some fun craft activities.  You don’t have to be a Gaelic speaker to attend this event and you can learn some new Gaelic words. 

Ceòl agus Spòrs (12-1pm)

Thigibh còmhla rinn airson seisean làn cheòl is fealla-dhà, le Gàidhlig aig cridhe ar cleasachd.

Join us for some music and fun for wee ones, with a Gaelic focus.

Fèis Mhòr (2-4pm) 

For 8+

Nach tig sibh ’s nach fheuch sibh cuid den a’ spòrs a bhios ri fhaighinn aig an Fhèis.  Ionnsaichidh sibh dannsa-ceum; sin agaibh dannsa tradaiseanta agus a tha dualach do dh’ Alba.  Ionnsaichidh sibh òrain Ghàidhlig agus cuideachd drumaireachd ’s le sin faodaidh sibh brag a thoirt air druma fhad ’s a tha sibh ri seinn nan òran!

Come along and try out some of the fun activities you could do at a Fèis Mhòr. You will learn some step dancing, which is a traditional form of dancing native to Scotland.  You will learn some traditional Gaelic songs and some drumming so that you can play the drums in time with a song.  You don’t have to be a Gaelic speaker to attend this event and you can learn some new Gaelic words.

AN-ASGAIDH | FREE

Feumar clàradh ro làimh | Booking is essential: http://www.abdn.ac.uk/mayfestival/

Details

Date:
An Cèitean 28, 2017
Event Category:
Website:
http://www.abdn.ac.uk/mayfestival/

Organizer

Anne Thirkell
Phone
01224 522849
Email
AThirkell@aberdeencity.gov.uk
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer