Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Òigridh na Mara

An Gearran 1, 2016 @ 8:00 m - 5:00 f

islay and jura from wednesday 19th february 2014

Chaidh Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra a chumail eadar 19-21 Gearran 2014 aig Àrd-Sgoil Ìle.

Bha taghadh farsaing de chuspairean ri fhaighinn airson clann eadar 8-18 bliadhna a dh’ aois. Nam measg Seinn, Bogsa, Drumaireachd, Fidheall, Dràma, Giotàr, Meur-chlàr, Dannsa-ceum, Gàidhlig, Pìob/Feadan, Clàrsach is Fìdeag.

Gheibhear foirm iarrtais agus tuilleadh fiosrachaidh aig taobh na duilleige.

Tha an Fhèis a ruith clasaichean seachdaineach le taghadh farsaing de chuspairean. Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu Alasdair MacIllÌosa – 01496 810 766 no gilliesbowmore@btinternet.com

Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra will be held between 19-21 February 2014 at Islay High School.

There was a wide range of subjects on offer including; Gaelic song, Accordion, Drumming, Fiddle, Drama, Guitar, Keyboard, Step-dance, Gaelic, Pipes/Chanter, Clàrsach and Whistle.

An application form and further information is available at the side of the page.

The Fèis also runs a series of weekly classes, offering a wide choice of tuition. For more information about these classes contact Alasdair Gillies – 01496 810766 or on gilliesbowmore@btinternet.com

Details

Date:
An Gearran 1, 2016
Time:
8:00 m - 5:00 f
Event Categories:
,

Venue

Islay
Islay, United Kingdom + Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer