Loading Events

All events for Fèis Organisers: Còmhradh / Conversation

« All Events

An Cèitean 2022

Fèis Organisers: Còmhradh / Conversation

An Cèitean 18 @ 7:30 f - 8:30 f
|Recurring Event (See all)

An event every day that begins at 7:30 pm, repeating until An Cèitean 18, 2022

Online conversation with Arthur Cormack, CEO, Fèisean nan Gàidheal. We hope Fèis organisers will be able to attend one of the sessions.   Tha Fèisean nan Gàidheal a' cur poileasaidh Àite-Dìonta an sàs agus bu mhath leinn bruidhinn ri riochdairean nam Fèis air mar a ghabhadh a chur an gnìomh agus mun taic a bhios a dhìth bho na Fèisean. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh is faodar clàradh an seo. Fèisean nan Gàidheal is introducing a Safe Place policy and we would…

Find out more »

Fèis Organisers: Còmhradh / Conversation

An Cèitean 17 @ 7:30 f - 8:30 f
|Recurring Event (See all)

An event every day that begins at 7:30 pm, repeating until An Cèitean 18, 2022

Online conversation with Arthur Cormack, CEO, Fèisean nan Gàidheal. We hope Fèis organisers will be able to attend one of the sessions.   Tha Fèisean nan Gàidheal a' cur poileasaidh Àite-Dìonta an sàs agus bu mhath leinn bruidhinn ri riochdairean nam Fèis air mar a ghabhadh a chur an gnìomh agus mun taic a bhios a dhìth bho na Fèisean. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh is faodar clàradh an seo. Fèisean nan Gàidheal is introducing a Safe Place policy and we would…

Find out more »
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer