Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Spè

An Gearran 25, 2017

Tha latha-ciùil spòrsail eile do chloinn bun-sgoile san amharc do Fèis Spè. Bidh bùthan-obrach ann an drumaireachd, fidheall agus giotàr do chloinn clas 4-7. ‘S e òrain, ealain agus geamaichean a bhios aig cridhe na seiseanan do chlas 1-3. Rachaibh gu www.feisspe.org.uk gus clàradh air a son.

Fèis Spè have yet another music day planned for primary school children in February. For Primary 4-7, there will be workshops in percussion, fiddle and guitar, while song, art and games will be at the centre of workshops for children in Primary 1-3. Visit www.feisspe.org.uk to book your place.

Air an dearbh Disathairne, bidh Agallamhan Cuairt Chèilidh a’ Mhonaidh Ruaidh. Cothrom air leth do dhaoine aois 16-22 aig a bheil ùidh ceòl traidiseanta is na Gàidhlig agus ann dualchas sgìre Spè. Dàil oirbh.

On that same Saturday, Fèis Spè will be holding auditions for their summer cèilidh trail. Ideal for anyone aged 16-22 with an interest in Spey’s music andGaelic, who would like to get experience of touring during the summer months.

Contact Caroline.Sterritt@feisean.org for more information.

Details

Date:
An Gearran 25, 2017
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer