Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Latha Trèanaidh / Tutor Training Day

May 26 @ 9:45 am - 4:00 pm

Trèanadh an-asgaidh do dh’oidean a tha ag obair aig Fèisean agus ann an sgoiltean as leth Fèisean nan Gàidheal. Bhiodh fàilte chrìdheil air daoine aig a bheil ùidh obair dhen t-seòrsa seo agus nach do rinn cheana e.

A FREE day to inspire tutors working with Fèisean nan Gàidheal (FnG) in community or school events. If you are not yet involved as a tutor but would like to be, you are also welcome to attend.

Feumar clàradh air a shon ro làimh / Booking: Eventbrite/Glaschu

Organizer

Eilidh MacKenzie
Phone:
01463 225 559
Email:
eilidh@feisean.org

Venue

Scottish Youth Theatre
105 Brunswick Street
Glasgow, G1 1TF
+ Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council