Fèis a’ Bhealaich

Tha Fèis a’ Bhealaich ag amas air òigridh na Comraich gus Gàidhlig agus sgilean anns na h-ealain a chur air adhart anns a’ choimhearsnachd.  Fèis a’ Bhealaich provides young people in Applecross with opportunities to develop their language and art skills and explore Gaelic culture.

Tachartasan air fàire

Upcoming events

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer