Fèis Gleann Albainn

Tha Fèis Gleann Albainn suidhichte aig cridhe na Gàidhealtachd, aig ceann Loch Nis, meadhan slighe a’ Ghlinne Mhòir. Tha an fhèis air a stiùireadh le buidheann de dhaoine easgaidh à Cill Chuimein, Inbhir Moireastan agus Inbhir Garadh.

Fèis Gleann Albainn is in the heart of the Highlands, located at the foot of Loch Ness in the scenic Great Glen and run by a group of dedicated and enthusiastic volunteers from the villages of Fort Augustus, Invermoriston and Invergarry.

Tachartasan air fàire: 

Upcoming events:

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer