Fèis an Iar Dheas

Bidh Fèis an Iar Dheas a’ stiùireadh thachartasan anns na h-ealain Ghàidhlig do dh’ òigridh Dhùn Phrìs is Gall-Ghàidhealaibh air fad.

Tha iad a’ lìbhrigeadh taghadh farsaing de bhùthan-obrach tron bhliadhna ann an iomadh àite sa sgìre.

Fèis an Iar Dheas is Scotland’s most southerly Fèis. It is a festival of traditional music, culture and language carried out in an easy, non-competitive way with fun and games included. They offer traditional music tuition and a Gaelic arts experience to young people.

A wide variety of workshops are held throughout the year in various locations around Dumfries and Galloway.

Tachartasan air fàire  

Cùmaibh sùil air na meadhanan sòisealta gu h-ìosal aig Fèis an Iar Dheas airson tachartasan air fàire.

Upcoming events

Keep an eye on the Fèis an Iar Dheas social media channels below for information about upcoming events.

Facebook

Twitter

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer