Fèis Obar Dheathain

On chaidh a dh’ ath stèidheachadh san Fhaoilleach 2016, tha comataidh Fèis Obar Dheathain air a bhith trang a’ togail inbhe na fèise sa bhaile a-rithist. Bidh am prìomh Fhèis a’ ruith gach bliadhna anns an Giblean a’ toirt cothroman aig trì dhiofar ìrean: Fèis Mhòr, Fèis Bheag agus Fèis Bheag Bhìodach.

Since being re-established in 2016, the committee of Fèis Obar Dheathain have been working hard to raise the profile of the Fèis within the city. The Fèis runs it’s main event in April, offering activities at three levels, main Fèis for those aged over 8, Fèis-bheag for 5 – 8 year olds and Fèis Bheag Bhìodach for children under 5.

Tachartasan air fàire:

Upcoming events:

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer