Fèis an Iar Thuath

Às deidh bliadhna no dhà, tha Fèis an Iar Thuath air tòiseachadh a-rithist o chionn ghoirid agus bidh a’ chomataidh ùr a’ cur air bhog a-rithist le latha Fèise ann an Achd Ille Bhuidhe, san t-Sultain.

Barrachd fiosrachadh a’ tighinn a dh’ aithghearr…

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer