Gaspard’s Foxtrot – RSNO

MEG tabhartas air a bhuileachadh£6023
Cosgais iomlan a’ phròiseict£2300
MEG tabhartas mar % den iomlan38%
Àireamh luchd-tairbhe527 +

Geàrr-chunntas:

Tha Orcastra Nàiseanta Rìoghail na h-Alba (RSNO) mar aon de na orcastra symphony as fheàrr san Roinn Eòrpa le eachdraidh bheairteach a’ sìneadh air ais 130 bliadhna. Air a stiùireadh leis an stiùiriche às an Danmhairg Tòmas Søndergård, bidh an Orcastra a’ coileanadh chuirmean seachdaineil air feadh Alba agus a’ siubhal gu h-eadar-nàiseanta.

Toradh/Amasan:

Tha an RSNO a’ sireadh taic-airgid airson solar meadhan-Gàidhlig Foxtrot Gaspard mar phàirt de Phrògram Cuirm-chiùil Nàiseanta nan Sgoiltean 2022 againn. Bho chaidh a chuir air bhog ann an 2016, tha Prògram Cuirm-chiùil Nàiseanta nan Sgoiltean (prìomh iomairt foghlaim an RSNO) air còrr air 61,000 leanabh air feadh Alba a thoirt a-steach don Orcastra Nàiseanta aca aig aois òg. Tràth ann an 2021, dh’atharraich sinn am Prògram gu cruth gu tur didseatach ri linn COVID-19, a’ cruthachadh Gaspard’s Foxtrot – film cuirm-chiùil beòthail ann am Beurla, a ràinig còrr air 46,000 sgoilear bun-sgoile Albannach tro na thachair Gaspard the Fox, leabhar cloinne mòr-chòrdte. caractar air a sgrìobhadh leis an ùghdar Zeb Soanes agus air a chuir gu ceòl leis an sgrìobhaiche ciùil Jonathan Dove.

Ùrachadh pròiseict:

Thug maoineachadh MEG cothrom do RSNO film cuirm-chiùil beòthail Gaspard’s Foxtrot a riochdachadh ann an Gàidhlig, air aithris leis an neach-lìbhrigidh agus neach-cluiche eòlach Caitlin NicAonghais a tha stèidhichte ann an Glaschu agus air a cho-riochdachadh ann an com-pàirteachas leis a’ charthannas didseatach Albannach Visible Fictions, a’ ruighinn 505 neach-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig aig 20 sgoil eadar-dhealaichte air feadh air fad agus air leud na h-Alba. Gus dèanamh cinnteach gum bi mothachadh farsaing agus dol an sàs ann an goireasan Gàidhlig, dh’obraich sinn le com-pàirtichean coimhearsnachd a’ gabhail a-steach Bòrd na Gàidhlig, Stòrlann, agus Theatre Gu Leòr gus am facal mu Foxtrot Gaspard ann an Gàidhlig a sgaoileadh gu an luchd-aithne agus lìonraidhean.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer