Midlothian Miners

Tabhartas air a thoirt seachad£790
Cosgais iomlan a’ phròiseict£1331
Tasgadh tabhartas mar % den iomlan59%
Àireamh luchd-tairbhe156

Pròiseact:

Bha còisir Sangstream airson cuirm-chiùil a chumail a’ comharrachadh dualchas mèinnearachd Meadhan Lodainn ann an co-obrachadh le Taigh-tasgaidh Mèinnearachd Meadhan Lodainn agus innleadair mèinnearachd agus neach-ciùil dùthchail a bha air a dhreuchd a leigeil dheth, Seòras Duff.

Geàrr-chunntas:

Airson Sangstream bidh e na chothrom òrain a sheinn sinn còmhla a chleachd sinn gu ìre coileanaidh. Tha sinn an dòchas gun nochd pròiseactan co-obrachail eile no gun tèid a’ chuirm a-rithist ma bhios e soirbheachail.

Is e seo a’ chiad uair a bhios luchd-iùil Mèinnearachd air a bhith nan sgeulaichean foirmeil. Tha iad air an socair agus tha iad a’ faighinn tlachd às an conaltradh leis a’ phoball agus an sàs anns an taigh-tasgaidh. Le bhith ag obair mar sgeulaiche, per se, cuiridh sin taic ris an àite aca mar luchd-giùlain traidisean. Le bhith ag obair còmhla ri Seòras Duff, neach-ciùil, seinneadair agus einnseanair mèinnearachd a tha air a dhreuchd a leigeil dheth, bheir sin tuilleadh dearbhaidh air cho cudromach sa tha an obair a bhios iad a’ dèanamh.

Ach is e an toradh as cudromaiche a bhith a’ comharrachadh dualchas gnìomhachais mèinneadh ann an Taigh-tasgaidh na Mèinnearachd còmhla ri feadhainn eile aig a bheil an dualchas. Tha e cudromach gun tèid ar n-àm a dh’ fhalbh a chuimhneachadh agus a chomharrachadh.

Buil/Amasan:

Bha a’ chuirm-chiùil air leth soirbheachail. Bha meas aig a h-uile duine air an àite, air a’ chuspair, ach sa mhòr-chuid air iomadachd agus dearbhteachd nan daoine agus an stuth a chaidh a thaisbeanadh.

Sheinn Sangstream òrain co-cheangailte ri Mining agus leugh e dàin a sgrìobh Mèinnearan. Leugh na treòraichean Mèinnearachd teisteanasan bho bhuill Sangstream. B’ e rionnagan an fheasgair a bh’ anns na treòraichean, air an sgeadachadh ann an deiseachan coire orains, adan cruaidh agus lampaichean. Agallamh le Bob Laird, Cathraiche Luchd-taic an Taigh-tasgaidh, dh’innis iad na sgeulachdan aca. Bha iad tarraingeach, dùrachdach, na sgeulachdan aca tiamhaidh. Thug iad am feasgar còmhla, tha iad nan sgeulaichean nàdarrach!

Sheinn Seòras Duff agus e fhèin air a’ ghiotàr òrain Mining a bha na b’ fhreagarraiche airson aon ghuth, brònach, cruaidh bho fhear a bha ann nuair a dhùin na mèinnean.

Dh’fhosgail an còmhlan a’ chuirm, a’ toirt an luchd-èisteachd còmhla, a’ cluich aig a’ chuirm-chiùil agus còmhla ri Sangstream sa chuairt dheireannaich   Lothian Land, a chaidh a sgrìobhadh le fear à Meadhan Lodainn ann an 1917. Bha cuirm-chiùil a’ feumachdainn Còmhlan Pràis agus bha sinn fortanach gun robh còmhlan ionadail deònach a bhith thig còmhla rinn.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer