Eilidh Shaw

  1. Events
  2. Organizers
  3. Eilidh Shaw
Events from this organizer
Today

Fèis Òigridh na Mara

Islay Islay, United Kingdom

islay and jura from wednesday 19th february 2014 Chaidh Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra a chumail eadar 19-21 Gearran 2014 aig Àrd-Sgoil Ìle. Bha taghadh farsaing de chuspairean ri fhaighinn airson clann eadar 8-18 bliadhna a dh' aois. Nam measg Seinn, Bogsa, Drumaireachd, Fidheall, Dràma, Giotàr, Meur-chlàr, Dannsa-ceum, Gàidhlig, Pìob/Feadan, Clàrsach is Fìdeag. Gheibhear foirm […]

Fèis Òigridh na Mara

Mallaig Mallaig, Mallaig, Highland, United Kingdom

Fiosrachadh slàn a' tighinn a dh' aithgearr... Full details coming soon!

Fèis Òigridh na Mara

Arisaig Hotel , United Kingdom

Clàraibh a-nise airson Fèis Òigridh na Mara 2020. Deireadh-seachdain chiùil do sgoilearan àrd-sgoile. Applications now open for Fèis Òigridh na Mara 2020: a residential weekend of music tuition, group-work, Gaelic song and session playing for young people in S1 - S6. Cuide ri // With tutors Iain MacFarlane (Glenfinnan Cèilidh Band, Iain MacFarlane and Ingrid […]

£15 – £60
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer