Loading Events

← Back to Events

Fèis Dhùn Èideann

An Gearran 2023

Fèis Dhùn Èideann – Fèis nan Deugairean

An Gearran 11, 2023 @ 8:00 m - 5:00 f
Edinburgh Edinburgh, United Kingdom + Google Map
Find out more »

Fèis Dhùn Èideann – Latha na Bun-sgoile | Primary School Fèis

An Gearran 13, 2023 - An Gearran 14, 2023
Edinburgh Edinburgh, United Kingdom + Google Map

Thigibh ann chun na fèise againn airson dà latha loma-làn ciùil, seinn, dannsa is ealain freagarrach dha chloinn clas 3 – 7. Come along to Fèis Dhùn Èideann for two days of music, song, dance and art suitable for children in p3 to p7. Gheibh gach compàirtiche an cothrom trì rudan fheuchainn a-mach às na leanas: Each participant can choose three activities from the following: fidheall | fiddle giotàr | guitar bogsa-ciùil | accordion feadan is a’ phìob | chanter…

Find out more »
+ Export Events
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer