Loading Events

← Back to Events

Katy MacDonald

01878 710 248|

July 2020

Fèis Tìr a’ Mhurain

July 13 @ 10:00 am - July 17 @ 5:00 pm
South Uist South Uist, United Kingdom + Google Map

Bidh Fèis Tìr a' Mhurain a' gabhail àite ann an Sgoil an Iochdair bho 13 - 17 Iuchar. Tha tuilleadh fiosrachaidh gu h-ìseal ach ma tha ceistean sam bith agaibh, Cuiribh fios gu Ceiteag NicDhòmhnaill air ceiteag@hotmail.com no theirig gu duilleag na Fèise airson tuilleadh fiosrachaidh. Fèis Tìr a' Mhurain will take place in Iochdar School from 6 - 10 July. Please see more in the documents below or for further information, get in touch with Katy MacDonald on ceiteag@hotmail.com…

Find out more »
+ Export Events
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council