Rachel Chaimbeul

  1. Events
  2. Organizers
  3. Rachel Chaimbeul
Events from this organizer
Today

Fèis Inbhir Narainn Cèilidh Trail

The Gellions Bar 14 Bridge Street, Inverness, United Kingdom

Àite   Place: The Gellions Bar, Inverness   Tachartas   Event: Session Meadhanan Sòisealta    Social Media

Fèis Inbhir Narainn Cèilidh Trail

Pace Cafe Old Station Road, United Kingdom

Àite   Place: Pace Cafe, Ardersier   Tachartas   Event: Gig Inbhich  Adults £5         Clann   Children £3       Teaghlach  Family £15   BYOB     Meadhanan Sòisealta    Social Medias

Fèis Inbhir Narainn Cèilidh Trail

james putting green , United Kingdom

Àite   Place: James's @ The Putting Green, Nairn   Tachartas   Event: Busking Meadhanan Sòisealta    Social Medias

Fèis Inbhir Narainn Cèilidh Trail

Nairn Museum , United Kingdom

Àite   Place: Nairn Museum   Tachartas   Event: Gig Tì/Cofaidh rim faodainn     Tea/Coffee  served   Meadhanan Sòisealta    Social Medias

Fèis Inbhir Narainn Cèilidh Trail

Fort George , United Kingdom

Àite   Place: Fort George, Ardersier   Tachartas   Event: Busking Meadhanan Sòisealta    Social Medias

Fèis Inbhir Narainn Cèilidh Trail

barn dance , United Kingdom

Àite   Place: Barn Dance, Gollanfield   Tachartas   Event: Gig (pre-booking only)   Meadhanan Sòisealta    Social Media

Fèis Inbhir Narainn Cèilidh Trail

Fort George , United Kingdom

Àite   Place: Fort George, Ardersier   Tachartas   Event: Performance at Amazing Ages event Meadhanan Sòisealta    Social Media

Fèis Inbhir Narainn Cèilidh Trail

The Invernairne Thurlow Road, United Kingdom

Àite   Place: The Invernairne, Nairn   Tachartas   Event: Final Night Gig An Asgaidh                   Free Entry   Meadhanan Sòisealta     Social Medias      

Fèis Inbhir Narainn Cèilidh Trail

Fort George , United Kingdom

Àite   Place: Fort George, Ardersier   Tachartas   Event: Performance at Amazing Ages Event Meadhanan Sòisealta     Social Medias

Fèis a’ Bhaile 2017

Millburn Academy, Inverness Inverness, United Kingdom
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer