Aberdeen

  1. Events
  2. Venues
  3. Aberdeen
Events at this venue
Today

Fèis Obar Dheathain

Aberdeen Aberdeen, United Kingdom

aberdeen Tha comataidh ùr aig Fèis Obar Dheathain a-nis agus tha iad coimhead air adhart a bhith ruith dà tachartasan ùr ann an 2016. Bidh iad a' toisesachadh le blasad den Fhèis mar pàirt den May Festival agus latha de buthan-obrach aig deireadh na bliadhna. Fèis Obar Dheathain have recently established a new committee and are looking […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer