Loading Events

← Back to Events

Àrd-sgoil Ghoillspidh | Golspie High School

+ Google Map
Goillspidh | Golspie

An t-Samhain 2016

Fèis Chataibh: Latha fèise | Fèis Day, November 2016

An t-Samhain 12, 2016

goillspidh - golspie cò sinne?  what is fèis chataibh? Tha Fèis Chataibh ann an Goillspidh a’ cumail iomadach tachartas ciùil is nan ealan traidiseanta tron bhliadhna, nam measg seachdain ciùil gach Iuchar, bùthan-obrach tron gheamhradh agus as t-earrach agus turas Cèilidh air Chuairt gach samhradh. Fèis Chataibh in Golspie runs a variety of year-round traditional arts events including a main fèis week each July, winter and spring workshops and a Cèilidh Trail tour each summer. tachartasan air fàire | upcoming events: Tha foirm-iarrtais ri…

Find out more »

Am Màrt 2017

Fèis Chataibh: Obair-còmhlain | Groupwork Weekend, Nov 2016

Am Màrt 4, 2017 - Am Màrt 5, 2017

Goillspidh ~ Golspie   cò sinne?  what is fèis chataibh? Tha Fèis Chataibh ann an Goillspidh a’ cumail iomadach tachartas ciùil is nan ealan traidiseanta tron bhliadhna, nam measg seachdain ciùil gach Iuchar, bùthan-obrach tron gheamhradh agus as t-earrach agus turas Cèilidh air Chuairt gach samhradh. Fèis Chataibh in Golspie runs a variety of year-round traditional arts events including a main fèis week each July, winter and spring workshops and a Cèilidh Trail tour each summer.   tachartasan air fàire | upcoming events:  …

Find out more »

An t-Iuchar 2017

Fèis Chataibh 2017

An t-Iuchar 3, 2017 - An t-Iuchar 7, 2017

      Gheibhear fiosrachadh slàn AN SEO Foirmichean-iarrtais rim faotainn AN SEO Full information is available HERE Booking forms are available HERE

Find out more »

An t-Samhain 2017

Fèis Chataibh: Latha Ciùil ~ Fèis Day

An t-Samhain 18, 2017

  Fios & clàradh AN SEO. Info and booking form HERE.

Find out more »

Fèis Chataibh: Obair-còmhlain ~ Groupwork

An t-Samhain 18, 2017 - An t-Samhain 19, 2017

   Fios & clàradh AN SEO.   Info & booking form HERE.

Find out more »
+ Export Events
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer