Àrd-sgoil Phort Rìgh | Portree High School

  1. Events
  2. Venues
  3. Àrd-sgoil Phort Rìgh | Portree High School
Events at this venue
Today

Sgoil-shamhraidh Dràma 2024

Àrd-sgoil Phort Rìgh | Portree High School Portree, Isle of Skye

Bidh an tachartas-còmhnaidh seo a’ gabhail àite ann am Port Rìgh, eadar 1 agus 6 Iuchar 2024. Tha i fosgailte do dh’ òigridh aig aois na h-àrd-sgoile a tha fileanta sa Ghàidhlig. Lorgar tuilleadh fiorachaidh agus foirm-clàraidh aig feisean.org/ssd/ The residential School will take place in Portree between the 1st and 6th of July 2024 and is […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer