Loading Events

← Back to Events

Aviemore Primay School & Community Centre

+ Google Map
Strathspey, PH22 1SF United Kingdom
01479 813140 https://www.highlifehighland.com/aviemore/

An Dàmhair 2016

Fèis Spè

An Dàmhair 10, 2016 - An Dàmhair 14, 2016
Aviemore Primay School & Community Centre Strathspey, PH22 1SF United Kingdom + Google Map

Badenoch & Strathspey On a chaidh ar stèidheachadh ann an 1991 tha Fèis Spè air oideachas anns na h-ealain traidiseanta a thairgse do dh’ òigridh ann an sgìre Bhàideanaich is Sra Spè le taic bho Fhèisean nan Gàidheal is ballrachd againn leis a' bhuidhinn. Tron bhliadhna tha sinn a’ cur air dòigh iomadach seòrsa tachartais leithid: Prìomh sheachdain na fèise anns an Dàmhair gach bliadhna YMI – ceòl traidiseanta anns na bun-sgoiltean Clasaichean na Fìdhle. Cèilidh air Chuairt a’ Mhonaidh…

Find out more »
+ Export Events
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer