Cults Academy, Aberdeen

  1. Events
  2. Venues
  3. Cults Academy, Aberdeen
Events at this venue
Today

Fèis Obar Dheathain

Cults Academy, Aberdeen

Tha comataidh Fèis Obar Dheathain air dòigh gun tèid a' chiad prìomh fhèis aca ann an co-dhiu ochd bliadhna, 11-13mh an Gearran, le Fèis Mhòr do dhaoine òga aois 8-18 agus Fèis Bheag is Fèis Bheag Bhìodach do chloinn aois 3-7.  Mar phàirt de dheireadh-sheachdain na fèise, thèid Cèilidh Teaghlaich a cumail gus airgead a […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer