Fort William

  1. Events
  2. Venues
  3. Fort William
Events at this venue
Today

Fèis Lochabair

Fort William Fort William, United Kingdom

fort william from monday 7th april 2014 Chaidh Fèis Lochabair 2014 a chumail air 7-11 An Giblean 2014 ann am Bun-sgoil Bhanbhidh. Tha an Fhèis seo airson cothrom a thoirt dhan chlann blasad fhaighinn air ceòl is òrain traidiseanta. A bharrachd air a sin tha Fèis Lochabair a’ ruith clasaichean tron bhliadhna far am faigh […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer