Lamlash

  1. Events
  2. Venues
  3. Lamlash
Events at this venue
Today

Fèis Arainn 2024

Lamlash Arran High School, Isle of Arran

Thèid Fèis Arainn a chumail san Iuchar ann an Àrd Sgoil Arainn, far am bithear a’ tabhann taghadh farsaing de chuspairean do chloinn eadar 8-18 bliadhna a dh’ aois. The Arran Fèis is held in July in Arran High School, where children between the ages of 8-18 can chose from a range of activities, including […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer