Loading Events

← Back to Events

North Sutherland

+ Google Map
Melvich Primary School
Melvich, North Sutherland United Kingdom

An Cèitean 2016

Fèis Air An Oir

An Cèitean 14, 2016 @ 10:00 m - 1:00 f
North Sutherland, Melvich Primary School
Melvich, North Sutherland United Kingdom
+ Google Map
£4 – £5

cò sinne? what is Fèis air an Oir? 'S ann am Mealbhaich a tha Fèis air an Oir stèidhichte is sinn a' tabhann prògraim thrang de dh' oideachas ciùil do dh'òigridh Dhùthaich MhicAoidh is iad a' cumail chlasaichean gu cunbhalach tro theirm na sgoile. Tha caochladh seòrsa ionnstramaid agus Gàidhlig air an teagasg le sgioba de luchd-oide dìcheallach a tha a’ tairgse clàr-ama sgoinneil de theagasg do dhaoine òga na sgìre. Fèis air an Oir is based in Melvich, Sutherland…

Find out more »
+ Export Events
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer