Sgoil Uibhist a Tuath

  1. Events
  2. Venues
  3. Sgoil Uibhist a Tuath
Events at this venue
Today

Fèis Tìr an Eòrna

Sgoil Uibhist a Tuath Paible, Isle of North Uist, United Kingdom

Bidh Fèis  Tìr an Eòrna a' gabhail àite ann an Sgoil Uibhist a Tuath bho 2 - 6 Iuchar 2018. Airson tuilleadh fiosrachaidh, theirig gu duilleag na Fèise no cuiribh fios gu Anne NicChoinnich air 01876 580 698. Fèis Tìr an Eòrna takes place in Sgoil Uibhist a Tuath from 2 - 6 July 2018. […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer