South Uist

  1. Events
  2. Venues
  3. South Uist
Events at this venue
Today

Fèis Tìr a’ Mhurain

South Uist South Uist, United Kingdom

Bidh Fèis Tìr a' Mhurain a' gabhail àite ann an Sgoil an Iochdair bho 13 - 17 Iuchar. Tha tuilleadh fiosrachaidh gu h-ìseal ach ma tha ceistean sam bith agaibh, Cuiribh fios gu Ceiteag NicDhòmhnaill air ceiteag@hotmail.com no theirig gu duilleag na Fèise airson tuilleadh fiosrachaidh. Fèis Tìr a' Mhurain will take place in Iochdar […]

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer