Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Lochabair

An Gearran 1, 2016 @ 8:00 m - 5:00 f

fort william from monday 7th april 2014

Chaidh Fèis Lochabair 2014 a chumail air 7-11 An Giblean 2014 ann am Bun-sgoil Bhanbhidh. Tha an Fhèis seo airson cothrom a thoirt dhan chlann blasad fhaighinn air ceòl is òrain traidiseanta. A bharrachd air a sin tha Fèis Lochabair a’ ruith clasaichean tron bhliadhna far am faigh iad an cothrom na sgillean ciùil aca a leasachadh. Tha Fèis Lochabair gu mòr airson na h-ealain Ghàidhlig a bhrosnachadh agus tha iad a’ dèanamh obair mhath le tòrr duine òga a’ tighinn tron Fhèis le sgillean sònraichte ann an ceòl, seinn, dannsa agus tha tuisg mhath aca air cultar nan gàidheal. 

Fèis Lochabair 2014 took place in Banavie Primary School on the 7th – 11th of April. The Fèis aims to give young people the opportunity to enjoy and experience traditional music. Together with this the Fèis runs weekly classes throughout the year to allow children to develop their musical skills. Fèis Lochabair aims to promote and encourage the Gaelic Arts and the successful work they are doing is shown through the number of young people that have come through the Fèis with exceptional skills in traditional music, song and dance and their deep understanding of the Gaelic culture.

Details

Date:
An Gearran 1, 2016
Time:
8:00 m - 5:00 f
Event Categories:
,

Venue

Fort William
Fort William, United Kingdom + Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer