Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Organisers: Còmhradh / Conversation

An Cèitean 17, 2022 @ 7:30 f - 8:30 f

Online conversation with Arthur Cormack, CEO, Fèisean nan Gàidheal. We hope Fèis organisers will be able to attend one of the sessions.

 

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ cur poileasaidh Àite-Dìonta an sàs agus bu mhath leinn bruidhinn ri riochdairean nam Fèis air mar a ghabhadh a chur an gnìomh agus mun taic a bhios a dhìth bho na Fèisean.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh is faodar clàradh an seo.

Fèisean nan Gàidheal is introducing a Safe Place policy and we would like to discuss with Fèis representatives how it will be implemented and what support we will need from the Fèisean.

See more info & sign-up here. 

Details

Date:
An Cèitean 17, 2022
Time:
7:30 f - 8:30 f
Series:
Website:
https://tinyurl.com/cothrom22

Organizer

Fèisean nan Gàidheal
Phone
01463 225559
Email
fal@feisean.scot

Venue

Online
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer