Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Organisers: Còmhradh / Conversation

An Cèitean 17 @ 7:30 f - 8:30 f

|Recurring Event (See all)

An event every day that begins at 7:30 pm, repeating until An Cèitean 18, 2022

Online conversation with Arthur Cormack, CEO, Fèisean nan Gàidheal. We hope Fèis organisers will be able to attend one of the sessions.

 

Tha Fèisean nan Gàidheal a’ cur poileasaidh Àite-Dìonta an sàs agus bu mhath leinn bruidhinn ri riochdairean nam Fèis air mar a ghabhadh a chur an gnìomh agus mun taic a bhios a dhìth bho na Fèisean.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh is faodar clàradh an seo.

Fèisean nan Gàidheal is introducing a Safe Place policy and we would like to discuss with Fèis representatives how it will be implemented and what support we will need from the Fèisean.

See more info & sign-up here. 

Details

Date:
An Cèitean 17
Time:
7:30 f - 8:30 f
Website:
https://tinyurl.com/cothrom22

Organizer

Fèisean nan Gàidheal
Phone:
01463 225559
Email:
fal@feisean.scot

Venue

Online
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer